CREATIVE IDENTITY

Memorandumi

Memorandumi - Izrada i štampa memoranduma!

Memorandumi su osnovno sredstvo kod poslovanja svake firme, sa odlično dizajniranim memorandumima se možete isticati od drugih i samim tim podići renome Vaše firme, zato napravite memorandume da se uklapaju u vizuelni identitet Vaše firme. Memorandumi uglavnom sadrže logo firme, osnovne podatke, kao i podatke za identifikaciju. Memorandumi se uglavnom koriste u izradi predračuna, računa, fakture, kao i u poslovnoj komunikaciji sa klijentima. Memorandumi se uglavnom štampaju na A4 formatu, u jednoj boji 1/0, dve boje 2/0, tri boje 3/0 ili u punom koloru 4/0 na 80gr/m2 ofset papiru. Naručite najpovoljnije memorandume u Srbiji, uz kratak rok izrade i dostavu na Vašu adresu! Za sve porudžbine iznad 6500 dinara, besplatna isporuka na Vašu adresu!


Memorandumi A4 - Jedna boja 1/0

Izrada memoranduma A4, dimenzije 210x297mm, na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u jednoj boji 1/0 sa jedne strane. Ako ima potrebe može se uz doplatu i lajmovati, povezati u blok. Gratis priprema! Gratis priprema ne uključuje izradu logotipa firme, to možete Vi poslati, ako imate. Rok izrade do 4 dana!

Memorandumi A4, jedna boja 1/0:

500 komada - 2000 dinara, 1000 komada - 2700 dinara

2000 komada - 3400 dinara, 3000 komada - 5400 dinara

4000 komada - 6800 dinara, 5000 komada - 8200 dinara

Za veće količine, kontakt...

memorandumi

Memorandumi A4 - Dve boje 2/0

Izrada memoranduma A4, dimenzije 210x297mm, na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u dve boje 2/0 sa jedne strane. Ako ima potrebe može se uz doplatu i lajmovati, povezati u blok. Gratis priprema! Gratis priprema ne uključuje izradu logotipa firme, to možete Vi poslati, ako imate. Rok izrade do 4 dana!

Memorandumi A4, dve boje 2/0:

500 komada - 3400 dinara, 1000 komada - 4100 dinara

2000 komada - 5400 dinara, 3000 komada - 6800 dinara

4000 komada - 8200 dinara, 5000 komada - 9600 dinara

Za veće količine, kontakt...

memorandumi

Memorandumi A4 - Tri boje 3/0

Izrada memoranduma A4, dimenzije 210x297mm, na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u tri boje 3/0 sa jedne strane. Ako ima potrebe može se uz doplatu i lajmovati, povezati u blok. Gratis priprema! Gratis priprema ne uključuje izradu logotipa firme, to možete Vi poslati, ako imate. Rok izrade do 4 dana!

Memorandumi A4, tri boje 3/0:

500 komada - 4800 dinara, 1000 komada - 5400 dinara

2000 komada - 6800 dinara, 3000 komada - 8200 dinara

4000 komada - 9600 dinara, 5000 komada - 10900 dinara

Za veće količine, kontakt...

memorandumi

Memorandumi A4 - Pun kolor 4/0

Izrada memoranduma A4, dimenzije 210x297mm, na 80gr/m2 ofset papiru, štampa u punom koloru 4/0 sa jedne strane. Ako ima potrebe može se uz doplatu i lajmovati, povezati u blok. Gratis priprema! Gratis priprema ne uključuje izradu logotipa firme, to možete Vi poslati, ako imate. Rok izrade do 4 dana!

Memorandumi A4, pun kolor 4/0:

500 komada - 6200 dinara, 1000 komada - 6800 dinara

2000 komada - 8200 dinara, 3000 komada - 9600 dinara

4000 komada - 10900 dinara, 5000 komada - 12200 dinara

Za veće količine, kontakt...

memorandumi