CREATIVE IDENTITY

Flajeri

Flajeri - Izrada i štampa flajera!

Flajeri su najpovoljnija i najefektnija reklama! Flajeri su jedna od najstarijih vrsta marketinškog sredstva i zbog svoje relativno niske cene i najpopularnija! Flajeri pomažu i pospešuju upoznavanje Vaših potencijalnih klijenata sa Vašim proizvodima, što Vam omogućuje sve veću prodaju i potražnju za Vašim proizvodima! Flajeri su pogodni za sve vrste promocija Vaše firme, proizvoda, usluga, dogadjaja ili bilo koje druge aktivnosti! Flajeri se inače štampaju u koloru i na kvalitetnijem papiru, od 80gr do 150gr. Najpopularniji i najpogodniji papir za flajere je 115gr kunstruk papir, pokazao se kao najbolji papir za flajere, jer je po kvalitetu isti i kao deblji papiri, ali je lakši za distribuciju flajera, zbog manje težine papira! Naručite najpovoljnije flajere u Srbiji, uz kratak rok izrade i dostavu na Vašu adresu! Za sve porudžbine iznad 6500 dinara, besplatna isporuka na Vašu adresu!


Flajeri A6, A5, A4 - Pun kolor - Akcija

Izrada flajera A6, A5 ili A4 na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u punom koloru. Priprema nije uračunata u cenu flajera! Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se po akcijskoj za A6 i A5 format 1000 dinara, za A4 format 2000 dinara, za izradu iste! Rok izrade od 7 do 10 dana!

Obostrani 4/4:

A6 /105x148mm/ 2500 kom - 3000 din, 5000 kom - 4000 din

A6 / 10000 kom - 8000 din, 15000 kom - 12000 din

A5 /148x210mm/ 2500 kom - 6000 din, 5000 kom - 8000 din

A4 /210x297mm/ 1 ili 2 prevoja / 2500 komada - 12000 dinara

kolor flajeri

Flajeri / A6 / Jednobojni

Izrada flajera A6 /105x148mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u jednoj boji po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 1000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 1/1:

5000 komada - 4000 dinara, 10000 komada - 6000 dinara

15000 komada - 8000 dinara, 20000 komada - 10000 dinara

25000 komada - 14000 dinara, 50000 komada - 19000 dinara

75000 komada - 26000 dinara, 100000 komada - 34000 din

jednobojni flajeri A6

Flajeri / A6 / Dvobojni

Izrada flajera A6 /105x148mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 1000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 2/2:

5000 komada - 5000 dinara, 10000 komada - 7000 dinara

15000 komada - 9000 dinara, 20000 komada - 11000 dinara

25000 komada - 16000 dinara, 50000 komada - 21000 dinara

75000 komada - 28000 dinara, 100000 komada - 36000 din

dvobojni flajeri A6

Flajeri / A6 / Kolor

Izrada flajera A6 /105x148mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u punom koloru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 1000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 4/4:

5000 komada - 8000 dinara, 10000 komada - 10000 dinara

15000 komada - 12000 dinara, 20000 komada - 14000 dinara

25000 komada - 22000 dinara, 50000 komada - 32000 dinara

75000 komada - 42000 dinara, 100000 komada - 52000 din

kolor flajeri A6

Flajeri / A5 / Jednobojni

Izrada flajera A5 /148x210mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 1000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 1/1:

5000 komada - 6000 dinara, 10000 komada - 10000 dinara

15000 komada - 14000 dinara, 20000 komada - 18000 dinara

25000 komada - 24000 dinara, 50000 komada - 34000 dinara

75000 komada - 49000 dinara, 100000 komada - 64000 din

jednobojni flajeri A5

Flajeri / A5 / Dvobojni

Izrada flajera A5 /148x210mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 1000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 2/2:

5000 komada - 7000 dinara, 10000 komada - 11000 dinara

15000 komada - 15000 dinara, 20000 komada - 19000 dinara

25000 komada - 26000 dinara, 50000 komada - 36000 dinara

75000 komada - 51000 dinara, 100000 komada - 66000 din

dvobojni flajeri A5

Flajeri / A5 / Kolor

Izrada flajera A5 /148x210mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u punom koloru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu flajere, doplaćuje se 1000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 4/4:

5000 komada - 10000 dinara, 10000 komada - 14000 dinara

15000 komada - 18000 dinara, 20000 komada - 22000 dinara

25000 komada - 32000 dinara, 50000 komada - 52000 dinara

75000 komada - 72000 dinara, 100000 komada - 92000 din

kolor flajeri A5

Flajeri / A4 / Jednobojni

Izrada flajera A4 /210x297mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 2000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja se dodatno naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 1/1:

1000 komada - 4000 dinara, 2500 komada - 6000 dinara

5000 komada - 10000 dinara, 10000 komada - 18000 dinara

15000 komada - 22000 dinara, 20000 komada - 29000 dinara

jednobojni flajeri A4

Flajeri / A4 / Dvobojni

Izrada flajera A4 /210x297mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 2000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja se dodatno naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 2/2:

1000 komada - 5000 dinara, 2500 komada - 7000 dinara

5000 komada - 11000 dinara, 10000 komada - 19000 dinara

15000 komada - 23000 dinara, 20000 komada - 30000 dinara

dvobojni flajeri A4

Flajeri / A4 / Kolor

Izrada flajera A4 /210x297mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u punom koloru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 2000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja se dodatno naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 4/4:

1000 komada - 8000 dinara, 2500 komada - 10000 dinara

5000 komada - 14000 dinara, 10000 komada - 22000 dinara

15000 komada - 28000 dinara, 20000 komada - 34000 dinara

kolor flajeri A3

Flajeri / A3 / Jednobojni

Izrada flajera A3 /297x420mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 2000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja se dodatno naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 1/1:

1000 komada - 6000 dinara, 2500 komada - 10000 dinara

5000 komada - 18000 dinara, 10000 komada - 34000 dinara

15000 komada - 40000 dinara, 20000 komada - 52000 dinara

jednobojni flajeri A3

Flajeri / A3 / Dvobojni

Izrada flajera A3 /297x420mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u dve boje po izboru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 2000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja se dodatno naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 2/2:

1000 komada - 7000 dinara, 2500 komada - 11000 dinara

5000 komada - 19000 dinara, 10000 komada - 35000 dinara

15000 komada - 41000 dinara, 20000 komada - 53000 dinara

dvobojni flajeri A3

Flajeri / A3 / Kolor

Izrada flajera A3 /297x420mm/ na 115gr kunstdruk papiru, obostrana štampa flajera u punom koloru. Priprema nije uračunata u cenu flajera. Ako nemate pripremu za flajere, doplaćuje se 2000 dinara po akcijskoj ceni, za izradu iste! Savijanje flajera na 1 ili 2 prevoja se dodatno naplaćuje! Rok izrade od 2 do 7 dana!

Obostrani 4/4:

1000 komada - 10000 dinara, 2500 komada - 14000 dinara

5000 komada - 24000 dinara, 10000 komada - 40000 dinara

15000 komada - 50000 dinara, 20000 komada - 62000 dinara

kolor flajeri A3